TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME METNİ

1. TARAFLAR

SATICI

Unvanı        : DİJİMİND AKADEMİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZEL EĞİTİM YAYINCILIK LİMİTED         ŞİRKETİ   (“SATICI”)

MERSİS No : 0295107085700001

Adres          : BEŞTEPE MH. DUMLUPINAR BLV. NO:6/1-A YENİMAHALLE / ANKARA

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0850 305 6463 / 0312 911 6463

E-mail             : info@dijimindakademi.com

KEP adresi      : dijimindakademi@hs01.kep.tr

Web Adresi    : https://dijimind.com

ALICI

Adı Soyadı: {ad_soyad}

Adres: {adres}

Telefon: {telefon}

E-mail: {email}

2. KONU

Ön Bilgi Metni’nin konusu, DİJİMİND AKADEMİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZEL EĞİTİM YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ (“SATICI”) ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen dijital ÜRÜN/ÜRÜNlerin satışı ve kullanılması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ALICI, DİJİMİND AKADEMİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZEL EĞİTİM YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ   unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu Dijital ÜRÜNün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme yöntemleri satışa konu Dijital ÜRÜN ile ilgili tüm ön bilgiler ve Dijital ÜRÜN ile ilgili şikayet ve itirazlarını iletebileceği resmi makamlar hakkında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini; bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, Dijital ÜRÜNü satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde -Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin m.15/ğ bendi uyarınca- cayma hakkının bulunmadığını bu sözleşme hükümlerince teyit, kabul ve beyan eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER, BİLGİLERİ VE BEDELİ

Paket Adı Paket İçeriği Toplam Tutar
{paket_adi} {paket_icerigi} {toplam_tutar}

YKS alırsa YKS bilgisi / LGS alırsa LGS bilgisi eklenecek

3.1 ÜRÜN görsel ve işitsel tekniklerle hazırlanmış, sadece internet üzerinden erişimin sağlanabildiği online eğitim hizmetlerini içerir. ÜRÜN içerisinde yer alan eğitim içerikleri kayıtlı olup, ÜRÜN’ e erişimin sağlanmasıyla hizmet ifa edilmiş sayılacaktır.

3.2 ÜRÜN içeriğinde bulunan dijital eğitim içerikleri; soru bankası, çözüm videoları ve ilgili ders özelinde hazırlanmış diğer her türlü dijital içeriği kapsar.

3.3 Satın almaya konu ÜRÜN elektronik cihazlara kurulum ile kullanıma hazır hale gelir ve online olarak işlerlik kazanır. Bu açıdan ALICI’ nın, ÜRÜN’ ün kurulacağı elektronik cihazlarda internet ağı bulunmasının gerekli olduğunu bildiği kabul edilir.

3.4.ÜRÜN’e ilişkin detaylı kullanım şartlarına Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nden ulaşılabilir.

4. ÜRÜNÜN KULLANIM SÜRESİ

Paketler ilgili eğitim-öğretim takvim yılı boyunca, YKS (TYT, AYT), LGS paketler açısında kullanıcı satın aldığında kullanıma açılır. Belirtilen ÜRÜNlerin sürelerinin sona ermesiyle eğitim paketi kullanıma kapatılır.

5. ÖDEME YÖNTEMLERİ

Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılır:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme:

https://DİJİMİND.com web sayfasında satın alınmak istenen ÜRÜN’ün ödeme bilgileri aşamasında yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile belirli bankalarla anlaşmalı olarak, taksit seçenekleriyle yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, ÜRÜN Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme taksitli fiyat üzerinden gerçekleşir, ödeme sağlayıcı kuruluştan kaynaklı vade farkı ALICI’ya yansıtılır.

Havale/Eft Yolu ile Ödeme:

Ödeme, SATICI’nın https://DİJİMİND.com web sayfasında satın alınmak istenen ÜRÜN’ün “Havale/EFT ile Ödemek İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. Ödeme işlemini tamamlamak için ALICI tarafından bu hesap numaralarından birine 5 gün içerisinde ödeme yapılması gereklidir. Havale/EFT yolu ile yapılacak ödeme sırasında; ödeme açıklamasına, “Havale/EFT ile Ödemek İçin” butonu tıklandığında ALICI’ ya özel oluşturulan referans numarasının yazılması gereklidir. Anılan ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları ALICI’ ya yansıtılabilir. Böyle bir durumda, SATICI’ nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. SATICI, ALICI’ yı ÜRÜN hakkında işbu Ön Bilgilendirme Metni’ni okumakla ve satın almanın ilk aşamasında doldurulan isim, soyisim, adres, telefon, e-mail bilgilerinin işlenmesinin hukuka uygunluğu hakkında Aydınlatma Metni’ni onaylamakla anılan hususlarda bilgilendirildiğini kabul eder. ALICI’nın; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel SATICI tarafından ALICI ya verilmesi gereken adresi, sipariş verilen ÜRÜNlerin temel özellikleri, ÜRÜNlerin vergiler dahil fiyatını ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz şekilde edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, satın alma için Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni dikkatlice okur, kabul eder ve onaylar.

6.3. KULLANICI’ nın Yükümlülükleri

KULLANICI, şifre ve Kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICI’ ya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve SATICI’ nın elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında SATICI’ dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek SATICI’ dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

KULLANICI, SATICI’ nın sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla SATICI tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, KULLANICI satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. KULLANICI’ nın Beyanları

Dijital ÜRÜN (online eğitim programı/online analiz sistemi/paketi), internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği KULLANICI sorumluluğundadır. KULLANICI, dijital ÜRÜNün kullanılmasıyla ilgili olarak elektronik cihazından/cihazlarının donanımsal eksikliklerinden; internet kalitesi ya da erişiminden kaynaklanan sorunlardan DİJİMİND’ in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

KULLANICI, DİJİMİND öğretmen, soru birimi ve teknik destek çalışanları dahil herhangi bir çalışanına genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, uygunsuz, onur kırıcı yorum, paylaşım, söz ve/veya davranışlarda bulunması halinde; DİJİMİND kullanımının DİJİMİND tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini, sistem dışına çıkarılabileceğini kabul ve beyan eder.

6.5. SATICI, işbu Sözleşme konusu ÜRÜN’ün Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ÜRÜNlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ ya ait elektronik cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk KULLANICI’ ya aittir.

6.6. SATICI, Ön Bilgilendirme Formunda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında satın alınan tarihten ÜRÜN bakımından https://dijimind.com internet sitesinde ÜRÜN detaylarında öngörülen tarihe kadar sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. ÜRÜN’de yer alan dijital içeriklerin müfredat değişikliği vb. sebeplerden dolayı değiştirilmesi, güncellenmesi ve içeriklerin iyileştirilmesi amaçlarıyla bu süre içerisinde ALICI’nın dijital içeriklere erişememesi, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir.

6.7. SATICI, ÜRÜN’ün sunumunun kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI' ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu ÜRÜN ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri https://dijimind.com resmi web sitesinde, SMS vasıtası ile veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI/KULLANICI' lara duyurmakla yükümlüdür.

6.8. Dijital içerikler; yazılım geliştirme, müfredatın güncellenmesi ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. ALICI/KULLANICI, dijital içeriklerin SATICI’ dan kaynaklanmayan sebeplerle kesintiye uğraması ya da performans seviyesinde farklılıklar gözlenmesi halinde SATICI’ nın bu durumu düzeltmek için gerekli özeni ve çabayı gösterdiğini bilir ve anılan durumlarda SATICI’ nın tazminat yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve kabul eder.

6.9. DİJİMİND platformunda, piyasadaki benzer standartlar dahilinde kullanıma engel olmayacak seviyede hata, kusur ya da kesinti oluşabilir.

6.10. Dijital içeriklerin geliştirilmesi, müfredata uyarlanması ve güncellenmesi gibi sistem ve içerik çalışmalarının, elde olmayan sebeplerle 10 (on) günden uzun süreli olarak DİJİMİND platformunu kesintiye uğratması halinde DİJİMİND; ALICI/KULLANICI’ ya programın kullanım miktarı kadar bedelden indirim yaparak iadesini gerçekleştirebilir.

6.11. SATICI yalnızca işbu Sözleşme’ de ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda bilgileri yer alan ÜRÜN’ü ALICI’ ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI/KULLANICI’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. ÜRÜN’ün ALICI/KULLANICI’nın subjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

6.12. SATICI, ÜRÜN ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir ses, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, ÜRÜN’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

6.13. SATICI, ÜRÜN ile sunulan her türlü dijital içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, makul sınırlar içinde kalmak üzere, gerekli olan içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri güncel eğitim programlarına uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

7.FATURA BİLGİLERİ

Adı Soyadı: {ad_soyad}

Adres: {adres}

Telefon: {telefon}

E-mail: {email}

8. CAYMA HAKKI

İşbu sözleşme kapsamında satış işlemi gerçekleştikten sonra elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin yasa gereği iadesi veya tekrar satışı mümkün olmadığı için bu hizmetler hakkında da cayma hakkı kullanılamaz

9.ELEKTRONİK İLETİ

9.1. SATICI, ÜRÜN’e ilişkin hizmetin ifasının yerine getirilebilmesi sebebiyle, ödemenin gerçekleştirilmesi ve arıza-hata durumlarının düzeltilmesi aşamalarında ALICI’ ya yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’ nın izni olmaksızın yapabilir.

9.2. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’ in 2/b bendi uyarınca SATICI, DİJİMİND  eğitim paketi KULLANICI’ sı ya da velisine ticari ileti iletebilir.

10. SÖZLEŞMENİN, SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

10.1. Sözleşmenin süresi ALICI tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren ÜRÜN bakımından https://dijimind.com internet sitesinde ÜRÜN detaylarında öngörülen tarihe kadar geçen süre boyunca, TYT, AYT, LGS paketleri sınav tarihine kadar, KULLANICI’ nın erişimine online platformda açılır.

10.2. DİJİMİND eğitim paketinin sona erdiği gün, içerik dahilindeki Uygulama kredi ve/veya haklar, kullanılmamış olsa dahi silinir.

10.3. İşbu Sözleşme, 10.1. bendinde belirtilen dönemin sonunda kendiliğinden sona erer.

10.4. SATICI, ALICI/KULLANICI'nın İşbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini İşbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Kullanıcı ve Lisans Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşme’yi feshedebilir. Bu halde ALICI/KULLANICI, SATICI’ dan hiçbir bedel talep edemez.

10.5. KULLANICININ, DİJİMİND uzman öğretmen, soru birimi ve teknik destek çalışanları dahil herhangi bir çalışanına genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, uygunsuz, onur kırıcı yorum, paylaşım, söz ve/veya davranışlarda bulunması halinde; DİJİMİND kullanımı ve Sözleşme DİJİMİND tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir.

10.6. Satın alınan ÜRÜNe ilişkin dijital içeriklerin geliştirilmesi, müfredata uyarlanması ve güncellenmesi gibi sistem ve içerik çalışmalarının, elde olmayan sebeplerle 10 (on) günden uzun süreli olarak DİJİMİND platformunu kesintiye uğratması halinde DİJİMİND; ALICI/KULLANICI’ ya programın kullanım miktarı kadar bedelden indirim yaparak iade gerçekleştirilebilir ve Sözleşme sonlandırılabilir. 

11. UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MERCİi

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

12. YÜRÜRLÜK

12.1. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır.

12.2. İşbu Sözleşme’nin bir örneği, satın alma sırasında başvuru formunda bildirilen e-mail adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.