Dijimind Akademi

Dijimind Ne Yapar?

Dijimind öğrencilerin sınava yönelik mevcut durumlarını ve tüm gelişimlerini yapay zekâ desteği ile benzersiz bir şekilde analiz eder ve geliştirdiği bilimsel çözüm önerileriyle öğrencilere başarı yolunda sağlıklı bir rehberlik sunar.

DİJİMİND NELERİ ANALİZ EDER ?

01.Doğru cevaplanan, yanlış cevaplanan veya çözümü yetiştirilemeyen soruların analizini yapar.

Öğrencilerin sınav performansları incelendiğinde doğru çözülen sorular kadar yanlış cevaplanan soruların da öğrenci performanslarına ilişkin önemli ipuçları ve bilgiler verebildikleri görülür.

Bir öğrencinin çözemediği ya da yanlış cevaplandırdığı soruların belirli bir alt konu, konu, ders ya da zihinsel beceri düzeyinde toplanması (örneğin TYT Türkçe paragraf sorularında yapılan yanlışların üst düzey zihinsel becerilerde yoğunlaşması) o öğrencinin sınava hazırlanırken doğru bir strateji izleme imkanına sahip olmadığına işaret eder.

Dijimind, bu ve benzeri konularda saklı olan tüm eksiklikleri doğru olarak tespit ederek konu önem ve önceliğine göre öğrenciye çalışma stratejisi hakkında pedagojik önerilerde bulunur.

Dijimind Akademi

02.Eksik konuları belirler ve derslere göre öğrenci performansını analiz ederek yönlendirme yapar.

Merkezi sınavlarda doğru cevaplanmış tek bir soru bile duruma göre binlerce öğrencinin sıralamasını değiştirmektedir.

Bu gerçekten hareketle, öğrencilerin yeterli düzeyde öğrenemedikleri konuların tespit edilmelerinin çok önemli olduğu bilinmelidir.

Bu noktada devreye girecek olan Dijimind, yeterli düzeyde öğrenilemeyen konuları tespit ederek öğrencileri ihtiyaç duydukları stratejiye sistemli bir şekilde yönlendirir, pedagojik önerilerde bulunur.

03.Öğrencilerin zaman içindeki gelişimlerini analiz ederek öğrenci başarısını takip eder.

Sınava hazırlık her bir öğrencinin kendi bireyselliğine has bağımsız bir süreçtir ve kişiye özgü bir maratona benzer çünkü her öğrenci kendine özgü çalışma alışkanlıklarına ve öğrenme stillerine sahiptir.

Bu süreçte, her bir adımın dikkatle incelenmesi ve gerekli geribildirimlerin zamanında yapılması öğrenciden beklenen performans artışı için kritik öneme sahiptir. Dijimind yapılan her bir sınav analizinden hareketle öğrenci gelişimini sağlamak adına bu maratonun her aşamasında öğrencilere eşlik eder.

Dijimind Akademi

DİJİMİND NELERİ ANALİZ EDER ?

04.Zihinsel beceri düzeylerini analiz eder.

Dijimind neden zihinsel beceri düzeyine göre analize önem veriyor? Sınava hazırlıkta zihinsel beceri düzeylerinin önemi nedir?

YKS ve LGS sistemindeki tüm sorular öğrencilerin belirli bir zihinsel beceriyi gösterip göstermediğini ölçecek şekilde hazırlanmaktadır.

Bu gerçek göz önünde bulundurularak Dijimind’daki tüm sorulular da öğrenciler için gerekli beceri düzeylerini tespit edebilecek nitelikte tasarlanmıştır. Diğer bir deyişle, yapılabilen ve yapılamayan soru düzeylerinin analiz edilmesinden sonra benzer sorulardan oluşan Konu Analiz Sınavı (KAS) yardımı ile öğrencilerin çok daha efektif bir şekilde “merkezi sınavlara” hazırlanmaları hedeflenmiştir.

Dijimind Akademi

05.Analizleri soruların bilgi katmanlarına göre yapar.

Dijimind neden soruların bilgi katmanlarına göre yapılan analize önem veriyor?

Her bir sorunun ölçmek istediği “bilgi(ler)” bulunmaktadır. Bu bilgiler, basitten daha karmaşığa doğru katmanlar oluşturmaktadır. Dijimind analiz sisteminde bütün soruların hangi bilgi katmanına ait olduğu belirlenmiştir.

Öğrencinin çözebildiği ve çözemediği sorulardan hareketle hangi bilgi katmanında daha güçlü ya da zayıf olduğu Dijimind tarafından belirlenir. Bu tespitlerden yola çıkarak öğrencinin zayıf olduğu bilgi katmanlarına yönelik konu çalışma önerileri yine Dijimind tarafından öğrenciye sunulur.

Dijimind, her öğrenciyi bireysel olarak ele alır. Öğrencilerin, sadece doğru ya da yanlış cevaplandırdığı soruları değil bilinçli olarak boş bıraktığı, zaman kaybettiği ya da yetiştiremediği soruları da performans analizine dâhil ederek değerlendirir.

Öğrenciden beklenen performansı genel anlamda değil öğrencinin alanına, hedeflediği net sayısına ya da program ve meslek türlerine göre ele alır.

Dijimind öğrencinin performansını çok yönlü olarak;

  • Alt konu düzeyinde,
  • Konu düzeyinde,
  • Ders düzeyinde,
  • Sınav düzeyinde,
  • Bütün sınavlar düzeyinde,

  • Bunlara bağlı olarak zaman içindeki gelişimini analiz eder. Dijimind’ı Farklı Kılan en önemli yön ise belirtilen düzeylerin her birinde öğrenciyi zihinsel beceri ve bilgi katmanına göre analiz yaparak öğrenci performansını en doğru şekilde değerlendiriyor olmasıdır.

Dijimind tanıtım videosunu
izlemek için tıkla

Hemen başlayın

Sınavlara hazırlıkta en doğru karar

  • Yapay Zeka Destekli

  • Güçlü, Deneyimli, Kaliteli

Dijimind sizi hedefinize ulaştırmada zengin soru bankası, analiz sistemi ve uzmanları ile karşılıyor. Size bir hedef belirleyip, o hedefe ulaşmak için Dijimind'ın talimatlarını takip etmek kalıyor.

Hemen Satın Alın
Dijimind Akademi
Dijimind Akademi
Dijimind Akademi