1.TARAFLAR VE TANIMLAR

SATICI

1.1. ÜNVAN: DİJİMİND AKADEMİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZEL EĞİTİM YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ   (“SATICI”)

MERSİS No: 0295107085700001

Adres          : BEŞTEPE MH. DUMLUPINAR BLV. NO:6/1-A YENİMAHALLE / ANKARA

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0850 305 6463 / 0312 911 6463

E-mail         : info@dijimindakademi.com

Web Adresi: https://dijimind.com

1.2. ALICI

Adı Soyadı: {ad_soyad}

Adres: {adres}

Telefon: {telefon}

E-mail: {email}

1.3. KULLANICI

ALICI ya da ALICI’ nın bildirdiği, İşbu Sözleşme konusu online eğitim hizmetleri içeren kayıtlı dijital içeriği kullanan kişidir. KULLANICI’ nın sınırlı ehliyetsiz (ergin olmayan çocuk) olması halinde; Mesafeli Satış Sözleşmesinin onaylanması ile KULLANICI velisinin/vasisinin, KULLANICI’ nın işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin tarafı haline gelmesine onay verdiği kabul edilir.

2.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI' nın, SATICI’ ya ait https://dijimind.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme' de ve Ön Bilgilendirme metninde bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 3.'te belirtilen, ÜRÜN’ün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ÜRÜN’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi ÜRÜN ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ÜRÜN’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Metni, ÜRÜN’e ilişkin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ALICI adına gönderilecek ÜRÜN’ün bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ VE ÜCRETİ

3.1. ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Metnin’ de özellikleri aşağıda detaylı olarak belirtilen özgün ve kayıtlı dijital içerik, eğitim hizmetlerini içermektedir. ÜRÜN Bedeli,  KDV DAHİL tüm vergileri kapsar.

Paket Adı Paket İçeriği Toplam Tutar
{paket_adi} {paket_icerigi} {toplam_tutar}

 

3.2. Satın alınan ÜRÜN’ün diğer özellikleri ve kullanım koşulları DIJIMND web sitesinde yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme metni’ de detaylı olarak belirtilmiştir.

4. ÖDEME YÖNTEMLERİ

4.1. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme:

https://dijimind.com web sayfasında satın alınmak istenen ÜRÜN’ün ödeme bilgileri aşamasında yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile belirli bankalarla anlaşmalı olarak, taksit seçenekleriyle yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, ÜRÜN Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme taksitli fiyat üzerinden gerçekleşir, ödeme sağlayıcı kuruluştan kaynaklı vade farkı ALICI’ya yansıtılır.

Havale/Eft Yolu ile Ödeme:

Ödeme, SATICI’nın https://dijimind.com web sayfasında satın alınmak istenen ÜRÜN’ün “Havale/EFT ile Ödemek İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. Ödeme işlemini tamamlamak için ALICI tarafından bu hesap numaralarından birine 5 gün içerisinde ödeme yapılması gereklidir. Havale/EFT yolu ile yapılacak ödeme sırasında; ödeme açıklamasına, “Havale/EFT ile Ödemek İçin” butonu tıklandığında ALICI’ ya özel oluşturulan referans numarasının yazılması gereklidir. Anılan ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları ALICI’ ya yansıtılabilir. Böyle bir durumda, SATICI’ nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

4.2. Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.

4.3. İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra eğitimler/sistem kullanıma açılır. ALICI Havale/Eft ile ödemeyi gerçekleştirdiğinde, eğitim ücretinin hesaba geçmesinin ardından 2 iş günü içerisinde ÜRÜN, KULLANICI’ nın erişimine online açılır. Dijimind eğitim sitesi indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında; ALICI tarafından Ön Bilgilendirme metni ’ nin okunduğunun ve onay verildiğinin ; İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Sözleşme'nin bir nüshası ALICI’ nın belirttiği e-mail adresine gönderilir.

5.2. ALICI, satın aldığı ÜRÜN ile ilgili; Ön Bilgilendirme Metnini ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamasını; ÜRÜN bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesine müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Anılan onay işlemleri, ÜRÜN’ ün kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle ÜRÜN, belirli süre boyunca ve koşullarla KULLANICI’ nın erişimine, online olarak açılır.

5.3. Dijital ÜRÜN (online eğitim programı/analiz sistemi/paketi) uygun şartları sağlayan bilgisayar, telefon veya tablette kullanılabilir.

5.4. ALICI,  SON KULLANICI’ ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’ nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde ÜRÜN’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’ nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından KULLANICI’ ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı KULLANICI’ ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, KULLANICI’ ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

5.5. Satın alınan ÜRÜN’ ün özelliğine göre, Ön Bilgilendirme METNİNDE  ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme Formuna uygun olarak ifa edilir.

5.6. Satın alınan eğitim programı, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

5.7. Satın alınan her bir eğitim programı Sözleşmede belirtilen sürede, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ile KULLANICI’ nın kullanımına açılır. Bu süre içinde eğitim programı kullanıma açılmaz ise, KULLANICI   tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.8. ALICI, satın aldığı eğitim programının bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’ nın eğitim programını içeren dijital içeriği KULLANICI’ nın kullanımına açma yükümlülüğü sona erer.

5.9. Eğitim programını içeren dijital içerik KULLANICI kullanımına açıldıktan sonra, ALICI’ nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan program bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI' ya ödenmez ise, SATICI sözleşmeyi sona erdirir.

5.10. SATICI’ nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eğitim programı süresinde kullanıma açılmaz ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek dijital içeriğin kullanıma açılmasının ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi havale/eft ile yapmış ise iptalinden itibaren iade ödemesi 10 gün içerisinde gerçekleştirilir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile ya da  haval/eft ödeme yöntemi ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 10 gün içinde ÜRÜN bedeli bankaya iade edilir. Ancak ALICI, ilgili bankanın para iadesini hesabına 2-3 haftalık bir sürede yapabileceğini kabul eder ve SATICI’ nın bundan doğan bir sorumluluğu olmadığını bilir.

6. KULLANICI’ NIN ÜRÜNÜ KULLANIM KAPSAMI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BEYANLARI

ALICI/KULLANICI, madde 3’ te belirtilen, satın almış olduğu ÜRÜN’ü satın almadan önce ÜRÜN ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını, teyit ettiğini ve kabul ettiğini internet ortamında onaylamakla beyan etmiştir. ALICI/KULLANICI, söz konusu ÜRÜN’ü satın alarak Ön Bilgilendirme Metninde ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir.

6.1. KULLANICI’ nın Fikri ve Sınai Haklar Kapsamında Kalan Kullanımı

KULLANICI, satın alınan ÜRÜN’ ü ilgili mevzuat hükümlerine, işbu Sözleşmeye, Ön Bilgilendirme Formuna ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, ÜRÜN’ ü yalnızca kullanmaya ilişkin Lisans Hakkı dışında kalan, hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını

KULLANICI, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, ÜRÜN kapsamındaki hiçbir soruyu, görseli, metni, anlatımı, sesi, grafiği, şablonu, tasarımı, tanıtıcı işareti, yazılım ve programı hiçbir surette kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletimi de dahil olmak üzere, telif haklarına aykırılık ihtiva edecek hiçbir ihlalde bulunmayacağını

Bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. KULLANICI’ nın Fikri ve Sınai Haklar Hükümlerini İhlali ve Yaptırımı

KULLANICI, İşbu Sözleşmenin 6.1. hükmüne aykırılık ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde;

SATICI’ nın bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. SATICI’ ya herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, 5.000.000 TL (beşmilyon TL) tutarında cezai şartı, peşinen ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, bu bedelin fahiş olduğundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep edemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI’ nın bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.

KULLANICI, SATICI’ nın hem anılan cezai şart bedelini hem de borcun ifasına aykırılıktan doğacak tazminat bedelinin ifasını ayrı ayrı talep edeceğini kabul eder.

KULLANICI’ nın İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, SATICI’ nın işbu Sözleşmeyi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni feshetme, KULLANICI’ ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve KULLANICI’ nın dijital içeriğe erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı vardır.

6.3. KULLANICI’ nın Yükümlülükleri

KULLANICI, şifre ve Kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICI’ ya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve SATICI’ nın elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında SATICI’ dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek SATICI’ dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

KULLANICI, SATICI’ nın sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla SATICI tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, KULLANICI satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. KULLANICI’ nın Beyanları

Dijital ÜRÜN (online eğitim programı/analiz sistemi/paketi), internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği KULLANICI sorumluluğundadır. KULLANICI, dijital ÜRÜN’ün kullanılmasıyla ilgili olarak elektronik cihazından/cihazlarının donanımsal eksikliklerinden; internet kalitesi ya da erişiminden kaynaklanan sorunlardan DİJİMİND’ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

KULLANICI, Dijimind uzman öğretmen, soru birimi ve teknik destek çalışanları dahil herhangi bir çalışanına genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, uygunsuz, onur kırıcı yorum, paylaşım, söz ve/veya davranışlarda bulunması halinde; DİJİMİND tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini, sistem dışına çıkarılabileceğini kabul ve beyan eder.

7. SATICI’NIN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

7.1. SATICI, işbu Sözleşme konusu ÜRÜN’ün Ön Bilgilendirme Metninde belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ÜRÜNlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ ya ait elektronik cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk KULLANICI’ ya aittir.

7.2. SATICI, Ön Bilgilendirme Metninde mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Metni ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında satın alınan tarihten ÜRÜN bakımından https://dijimind.com internet sitesinde ÜRÜN detaylarında öngörülen tarihe kadar sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. ÜRÜN’de yer alan dijital içeriklerin müfredat değişikliği vb. sebeplerden dolayı değiştirilmesi, güncellenmesi ve içeriklerin iyileştirilmesi amaçlarıyla bu süre içerisinde ALICI’ nın dijital içeriklere erişememesi, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir.

7.3. SATICI, ÜRÜN’ün sunumunun kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI' ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu ÜRÜN ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri https://dijimind.com resmi web sitesinde, SMS vasıtası ile veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI/KULLANICI' lara duyurmakla yükümlüdür.

7.4. Dijital içerikler; yazılım geliştirme, müfredatın güncellenmesi ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. ALICI/KULLANICI, dijital içeriklerin SATICI’ dan kaynaklanmayan sebeplerle kesintiye uğraması ya da performans seviyesinde farklılıklar gözlenmesi halinde SATICI’ nın bu durumu düzeltmek için gerekli özeni ve çabayı gösterdiğini bilir ve anılan durumlarda SATICI’ nın tazminat yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve kabul eder.

7.5. Dijimind platformunda, piyasadaki benzer standartlar dahilinde kullanıma engel olmayacak seviyede hata, kusur ya da kesinti oluşabilir.

7.6. Dijital içeriklerin geliştirilmesi, müfredata uyarlanması ve güncellenmesi gibi sistem ve içerik çalışmalarının, elde olmayan sebeplerle 10 (on) günden uzun süreli olarak dijimind platformunu kesintiye uğratması halinde DİJİMİND; ALICI/KULLANICI’ ya programın kullanım miktarı kadar bedelden indirim yaparak iadesini gerçekleştirebilir.

7.7. SATICI yalnızca işbu Sözleşme’ de ve Ön Bilgilendirme Metnin’ de bilgileri yer alan ÜRÜN’ü ALICI’ ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI/KULLANICI’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. ÜRÜN’ün ALICI/KULLANICI’nın subjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

7.8. SATICI, ÜRÜN ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir ses, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, ÜRÜN’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

7.9. SATICI, ÜRÜN ile sunulan her türlü dijital içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, makul sınırlar içinde kalmak üzere, gerekli olan içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri güncel eğitim programlarına uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

8. CAYMA HAKKI

İşbu Sözleşme konusu ÜRÜN, online ve kayıtlı eğitim hizmetlerini/ analiz sistemini içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

9. ELEKTRONİK İLETİ

9.1. SATICI, ÜRÜN’e ilişkin hizmetin ifasının yerine getirilebilmesi sebebiyle, ödemenin gerçekleştirilmesi ve arıza-hata durumlarının düzeltilmesi aşamalarında ALICI’ ya yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’ nın izni olmaksızın yapabilir.

9.2. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’ in 2/b bendi uyarınca SATICI, dijimind platformu KULLANICI’sına ya da velisine ticari ileti iletebilir.

10. SÖZLEŞMENİN, SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

10.1. Sözleşmenin süresi ALICI tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren ÜRÜN bakımından https://dijimind.com internet sitesinde ÜRÜN detaylarında öngörülen tarihe kadar geçen süre boyunca, TYT, AYT, LGS paketleri sınav tarihine kadar, KULLANICI’ nın erişimine online platformda açılır.

10.2. İşbu Sözleşme, 10.1. bendinde belirtilen dönemin sonunda kendiliğinden sona erer.

10.3. SATICI, ALICI/KULLANICI'nın İşbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini İşbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Metninde ve Kullanıcı ve Lisans Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşme’yi feshedebilir. Bu halde ALICI/KULLANICI, SATICI’ dan hiçbir bedel talep edemez.

10.4. KULLANICININ, DIJIIMIND Uzman öğretmen, soru birimi ve teknik destek çalışanları dahil herhangi bir çalışanına genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, uygunsuz, onur kırıcı yorum, paylaşım, söz ve/veya davranışlarda bulunması halinde; DIJIMIND kullanımı ve Sözleşme DIJIMIND tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir.

10.5. Satın alınan ÜRÜN’e ilişkin dijital içeriklerin geliştirilmesi, müfredata uyarlanması ve güncellenmesi gibi sistem ve içerik çalışmalarının, elde olmayan sebeplerle 10 (on) günden uzun süreli olarak DIJIMIND  platformunu kesintiye uğratması halinde DIJIMIND Bilişim; ALICI/KULLANICI’ ya programın kullanım miktarı kadar bedelden indirim yaparak iade gerçekleştirilebilir ve Sözleşme sonlandırılabilir. 

11. UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MERCİİ

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

12. YÜRÜRLÜK

12.1. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır.

12.2. İşbu Sözleşme’nin bir örneği, satın alma sırasında başvuru formunda bildirilen e-mail adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.